Abonneer je op tips voor het vragenstellen

Voor heldere woorden

Wij streven naar helderheid – naar eenvoudige woorden, heldere vragen en begrijpelijke antwoorden. Wij bereiken dat door vragen te stellen – bij het vanzelfsprekende, bij heilige huisjes en bij wazig taalgebruik.

Leergang socratische techniek
Socratische methode Introductiedag
19 mei
Kennismaking socratisch gesprek, een andere denkwijze.
vier dames socratisch in gesprek
Socratische vaardigheden
1 t/m 3 mei
Gespreksinstrumenten voor professionals.een oefengesprek
Opleiding Socratisch Gespreksleider
juli en augustus 2017
Socratisch werken in elke situatie
kasteelmariagaarde
De kunst van het vragenstellen
11-12 mei
Begrijp minder, vraag meer.Ik vraag me zo af...