Abonneer je op tips voor het vragenstellen

Voor heldere woorden

Wij streven naar helderheid – naar eenvoudige woorden, heldere vragen en begrijpelijke antwoorden. Wij bereiken dat door vragen te stellen – bij het vanzelfsprekende, bij heilige huisjes en bij wazig taalgebruik.

Leergang socratische techniek
Socratische methode Introductiedag
7 april
Kennismaking socratisch gesprek, een andere denkwijze.
vier dames socratisch in gesprek
Socratische vaardigheden
1 t/m 3 mei
Gespreksinstrumenten voor professionals.een oefengesprek
Opleiding Socratisch Gespreksleider
juli en augustus 2017
Socratisch werken in elke situatie
kasteelmariagaarde
De kunst van het vragenstellen
20-21 april
Begrijp minder, vraag meer.Ik vraag me zo af...