Moreel beraad – gespreksleider

Vanaf februari 2018 t/m juni 2018. data
Aanmelden

Wat is hier van waarde?

Dat is een vraag waar veel professionals mee worstelen – in de (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijsinstellingen, woningbouwverenigingen, maatschappelijk werk, financiële dienstverlening, kinderbescherming – waar eigenlijk niet? Overal waar mensen werken met en voor andere mensen doen zich morele vragen voor. Een goed gesprek over zulke vragen kan veel verhelderen. Als je wilt leren zulke gesprekken te begeleiden, kun je deelnemen aan onze opleiding ‘Gespreksleider Moreel Beraad’

Goede gespreksleiding…

Voor een goed gesprek is het nodig dat het gaat over de morele kant van de dagelijkse praktijk, dat de deelnemers aan het gesprek samen in een onderzoek komen over die morele kwesties. Daarvoor is vereist dat er onderzoeksstappen worden gezet, dat er een onderzoeksplan is. De gespreksleider dient dus de scherpte en diepte van het onderzoek te bevorderen. Tegelijk moet hij of zij er wel voor zorgen dat het een gesprek is tussen de deelnemers, over kwesties die zij belangrijk vinden.

Meer dan een methode…

Met een stappenplan moreel beraad kun je door het onbekende morele landschap navigeren. Dat is heel handig. Maar voor het begeleiden is meer nodig. Een stappenplan of methodiek is niet heilig, en moet niet worden gevolgd omdat de methode dat nu eenmaal voorschrijft. Een goede gespreksleider zorgt ervoor dat de gevolgde ethische methode in dienst staat van het gesprek, en niet andersom.

Onze opleiding

In onze opleiding leert u werken met twee beproefde methodes voor moreel beraad: een stappenplan morele oordeelsvorming en de socratische dialoog. Daarbij is veel aandacht voor de basisvaardigheid van de gespreksleider: de kunst van het vragen stellen.

Voor wie?

Iedereen die zijn of haar organisatie of werkveld moreel beraad wil gaan begeleiden of implementeren. Al sinds jaar aan dag komen onze deelnemers uit sectoren als: (geestelijke) gezondheidszorg, onderwijs, ambulante hulperlening, jeugd- en kinderwerk. De laatste jaren komen daar ook andere sectoren bij: woningbouwcormporaties,Specifieke voorkennis is niet vereist. Enige ervaring in het werken met groepen is een voordeel.

Programma

De opleiding bestaat uit 4 blokken van twee dagen, telkens een zaterdag en zondag.

  • Blok 1 Deelnemen aan Moreel Beraad en inhoudelijke analyse
  • Blok 2 Begeleiding: morele vraag en casus
  • blok 3 Verfijning van de begeleiding: kunst van het vragenstellen
  • Blok 4 Praktijk: implementatie van moreel beraad

Waar en wanneer?

De opleidingsdagen vinden plaat op een goed bereikbare locatie in het midden van het land.
De data voor de eerstvolgende opleiding in het voorjaar van 2018 zijn:

  • 17/18 februari
  • 17/18 maart
  • 14/15 april
  • 2/3 juni

Kosten

De kosten voor de gehele opleiding bedragen: € 2475,- (incl. compleet verblijf met overnachting op eigen kamer, materialen, geen btw). Bij inschrijving voor 1 januari is er een korting: je betaalt dan € 2275,-

Opleiders

De opleiding wordt verzorgd door twee opleiders:
Hans Bolten
Leonard van Wijk

Incompany

We verzorgen ook in-company opleidingen voor gespreksleiders moreel beraad. De wensen van de organisatie zijn dan uiteraard bepalend voor de vormgeving van de opleiding. De afgelopen jaren hebben we zulke opleidingen verzorgd voor:
het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en Stichting Geriant in Heerhugowaard, Laurens in Rotterdam, Mitros in Utrecht, Ipabo in Amsterdam